Agro en food

tomato-150x150

Pliant heeft ruime ervaring in de automatisering van de Agro&Food-sector en weet daarom wat er speelt in de markt. Hierdoor kunnen wij onze diensten afstemmen op uw wensen en rekening houden met marktspecifieke omstandigheden zoals voedselveiligheid en investeringsbeleid.

Hieronder vindt u een kort overzicht van een klein aantal projecten die we hebben uitgevoerd. Zie hiervoor ook ons project-portfolio.

Pliant heeft aan de ontwikkeling gewerkt van vision systemen voor de potplanten sector. Een korte opsomming van de belangrijkste plantensoorten waar vision vision systemen op zijn toegepast is:

 1. Phalaenopsis (Hoogte / Aantal takken / Aantal vertakkingen / aantal bloemen / Aantal knoppen)
 2. Begonia (Hoogte / Dikte / Scheefheid / Kale plekken / Soortherkenning op basis van bloemkleur)
 3. Cyclamen
 4. Kerststerren / Pointsettia
 5. Capsicum
 6. Geranium
 7. Potchrysant
 8. Anthurium (Hoogte / Dikte / Scheefheid / Bloemen tellen)

Binnen Pliant is ervaring op het gebied van plantmonitoring. Pliant heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van plantmonitor systemen voor het monitoren van:

 1. Bladtemperatuur
 2. Luchttemperatuur
 3. CO2 opname
 4. Sapstroom
 5. Chlorofyl fluorescentie
 6. PAR lichtintensiteit (lichtintensiteit van het frequentiebereik welke voor planten relevant is)
 7. CO2 gehalte
 8. EC (zoutgehalte)
 9. PH (zuurtegraad)
 10. Watergehalte
 11. Worteltemperatuur
 12. Plantgewicht

De metingen worden op door een mobiel meetstation uitgevoerd. De metingen worden in het meetstation verzameld en periodiek verstuurd naar een centrale server in een datacenter. Hiervoor worden afhankelijk van de beschikbare verbindingen gebruik gemaakt van 3G, GPRS, Wifi. De centrale server dient tevens als portal voor de klanten waarbij de klant de metingen van eigen meetapparatuur kan ophalen, maar indien door collega kweker vrijgegeven ook vergeleken met andere meetgegevens. Met deze gedetailleerde meetdata kan veel geleerd worden van het fysische proces in de plant, waardoor het rendement van de teelt sterk vergroot kan worden.

Pliant heeft een bewakingssysteem ontwikkeld voor het bewaken van (ondergrondse) transporbanden. Indien er opstoppingen of andere fysieke problemen optreden zal het bewakingssysteem een storing melden en de band stoppen. Dit kan de schade beperken indien in een ondergronds transportsysteem een opstopping veroorzaakt wordt. Het bewakingssysteem kan ook de positie van de opstopping melden, zodat de gebruiker snel en adequaat kan handelen om de opstopping te verhelpen.

Pliant heeft een meetsysteem ontwikkeld voor het controleren van gascontracten. Veel agrarische bedrijven hebben gascontracten waarbij ze een maximaal volume gas in een uur mogen gebruiken. Bij overschrijding van dit volume kan een boete van vele duizenden euro’s het gevolg zijn. Om dit te controleren en te voorkomen heeft Pliant een meetsysteem ontwikkeld welke de gasmeter van het gasbedrijf uitleest. Samen met een via een radiosignalen of GPS gesynchroniseerd tijdsignaal wordt het verbruik binnen de tijdsperiode wat in het contract staat gemeten. Indien de voorspelling is dat het verbruik overschreden zal worden zal het systeem gebruikers gaan afschakelen, zoals verwarmingsketels en WKK’s. Indien de limiet overschreden dreigt te worden zal een directe uitschakeling van alle gasgebruikers worden uitgevoerd.  Het systeem is tevens een datalogger, zodat indien er discussie ontstaat over het verbruik, de data hiervoor beschikbaar is.

Chrysantenkwekerijen werken vaak volgens het cyclische teeltsysteem. Een kas wordt in vakken verdeeld, en elk vak is in een bepaalde fase van de cyclus. Deze cyclus schuift elke dag een vak op, totdat de gehele cyclus is doorlopen.

Om dergelijke cyclus besturing te kunnen realiseren heeft Pliant een softwaresysteem ontwikkeld voor de aansturing van de benodigde IO. Met het systeem kunnen o.a. de volgende systemen worden bestuurd:

 1. Belichting (in meerdere belichtingsniveau’s)
 2. Tussenscherm
 3. Hijsverwarming
 4. CO2 dosering
 5. Gevelschermen
 6. Padschermen
 7. Stoomklep
 8. WKK’s
 9. Warmtepompen

De besturingsuitbreiding is een aanvulling op bestaande klimaatcomputersystemen. Voor de aansturing voor de vaak honderden of duizenden in- en uitgangen wordt gebruik gemaakt van een veldbus systeem, waardoor er op bekabeling veel bespaard kan worden.

Indien een van de energiebronnen uitvalt (een van de WKK’s of het elektriciteitsnet) , zal niet alle belichting ineens uitgeschakeld worden, maar het systeem zal alleen de hoeveelheid belichting van de weggevallen energiebron uitschakelen. Door juiste prioriteiten zullen de teeltvakken waarvoor de belichting het meest belangrijk is, de belichting nog ingeschakeld houden. Dit is een unieke eigenschap van het systeem.

Een ander voordeel is dat het instellen van de teeltvakken niet per teeltvak gedaan hoeft te worden, maar per fase in de cyclus. Per geoogst vak wordt het schema automatisch doorgeschoven, zodat de kans op het maken van ongewenste instellingen zeer klein is.

Verder is beveiliging van de bediening van de hijsverwarmingen een groot voordeel. Het bedienen van hijsverwarmingen kan het gewas in een teeltvak beschadigen, en in het ergste kas zelfs de kas naar beneden trekken. Door dit met software met passords te beveiligen is verkeerd bedienen vrijwel onmogelijk geworden. De bedienmomenten worden verder ook in een logfile gelogd.

Draaiuren van motoren, en de brandtijd van belichting wordt gelogd. Hiermee kan garantie op deze componenten makkelijker verhaald worden. Bijvoorbeeld omdat aangetoond kan worden dat lampen nog niet aan hun branduren zitten.

Projecten